Tạo chữ chạy trong đường Path và uốn theo các hình vẽ trong Adobe Illustrator CC


Tạo chữ chạy theo các đường cong (đường Path hay một hình vẽ cụ thể nào đó) là một công việc thường xuyên nếu bạn đang thực hiện công việc biên tập, thiết kế đồ họa. Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện công việc đó rất đơn giản sau vài thao tác cơ bản.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận