Sử dụng công cụ Live Paint Bucket (K) hữu ích trong Adobe Illustrator CC


Một công cụ cực kỳ hữu ích trong Adobe Illustrator phiên bản CC. Đây là một công cụ đổ màu theo từng phần bạn đã chia cắt theo các hình đã vẽ. Thực sự quá đơn giản và hữu ích. Bài hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn vẽ được những hình vẽ tưởng như quá là khó nhưng nó thực sự là đơn giản với công cụ Live Paint Bucket (với phím tắt là chữ "K").


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận