Đào tạo Tin học trực tuyến

Sử dụng công cụ Pen vẽ biểu tượng quả táo Apple với Adobe Illustrator CC


Pen là một trong những công cụ tuyệt vời để giúp bạn thực hiện các mẫu vẽ đúng như sự tưởng tượng hay việc bắt chước một ý tưởng nào đó đã thực hiện. Trong nội dung này, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện sử dụng công việc sử dụng công cụ Pen để vẽ quả táo cắn dở, một biểu tượng quá gần gũi và mỗi khi nhắc đến nó, không mấy ai không khỏi thán phục vì sự thành công mà Apple đã đem lại cho nhân loại.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận