Thiết kế hiệu ứng Text kết hợp với Vector trong Adobe Illustrator CC


Thiết kế một dòng text, thật quá đơn giản. Nhưng tạo thêm cho dòng chữ một hiệu ứng kèm thêm sẽ giúp cho dòng chữ bạn tạo ra thật mượt mà và đúng như những gì bạn mong muống. Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó:


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận