Vẽ quả cầu 3D bằng kỹ thuật transform và Symbol bằng Adobe Illustrator CC


Kỹ thuật 3D là kỹ thuật đang ngày càng trở nên phổ biến và thịnh hành trong giai đoạn hiện nay. Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn có thể dễ dàng thực hiện công việc đó bằng một số thao tác kỹ thuật hết sức cơ bản dưới đây:


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận