Tạo hiệu ứng cầu vòng bằng hiệu ứng Blend và lớp mặt nạ Mask


Nội dung này sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng hiệu ứng Blend, hiệu ứng mặt nạ Mask và trên cơ sở hai nội dung trên, chúng ta xây dựng hiệu ứng cầu vồng như hình dưới đây:

Sản phẩm của hiệu ứng cầu vồng sau bài hướng dẫn.

 


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận