Đào tạo Tin học trực tuyến

Thiết kế hình nền chuyên nghiệp trong PowerPoint 2016


Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện vẽ hình nền chuyên nghiệp bằng công cụ Shape trong PowerPoint, công việc này sẽ được thực hiện trong Slide master.

 

 

Xem thêm: Toàn bộ danh sách các bài hướng dẫn PowerPoint

 

 


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận