Đào tạo Tin học trực tuyến

Thiết kế đồng hồ đếm ngược trong Slide bằng 2 cách trong PowerPoint 2016


Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế đồng hồ đếm ngược trong Slide của Powerpoint với hai cách: Sử dụng hiệu ứng xuất hiện (Entrance) và hiệu ứng bay đi (Exit). Đây là hai cách cơ bản khi bạn sử dụng để thiết kế đồng hồ đếm ngược cho các bài giảng điện từ, trò chơi, phần thi trắc nghiệm, ... trên PowerPoint. Trong nội dung hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng PowerPoint 2016.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận