Đào tạo Tin học trực tuyến

Lập trình hướng đối tượng với PHP và MySql


Trong nội dung này chúng tôi sẽ hướng dẫn các khái niệm cơ bản, đặc điểm và các tính chất của lập trình hướng đối tượng. Vận dụng vào thực hành lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ PHP và MySql. Qua một số bài hướng dẫn này, các bạn có thể hiểu và vận dụng tốt kỹ năng lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ PHP.Trong nội dung này, chúng tôi sử dụng các phương pháp xử lý dữ liệu mới nhất hiện nay là MySqli (procedural)-Hướng thủ tục và MySqli (Object-Oriented)-Hướng đối tượng để thực hiện xây dựng các chủ đề về lập trình hướng đối tượng trong PHP.

Khái niệm, đặc điểm và các tính chất cơ bản của lập trình hướng đối tượng

Khai báo và sử dụng Class. Các cơ chế Private, Protected, Public và sử dụng Get, Set

Xây dựng Class kế thừa, đa hình giải phương trình bậc hai ax+ bx + c = 0 

Xây dựng lớp Database xử lý dữ liệu MySql

Sử dụng lớp Database đã xây dựng thực hiện xử lý dữ liệu MySql

Xem toàn bộ các bài hướng dẫn tại đây

 Lập trình Website từ A-Z bằng PHP và MySql:

Nếu bạn là người bắt đầu học lập trình Website, bạn có thể thực hành theo các bài hướng dẫn từ HTML, CSS, PHP cơ bản đến nâng cao. Ở đây chúng tôi đã xây dựng một chương trình học từ A-Z về PHP và MySql.

Lưu ý: Các nội dung của chúng tôi xây dựng theo sự gắn kết từ đầu đến cuối, nội dung sau sẽ có sự liên hệ mật thiết với các nội dung trước, có nhiều nội dung chúng tôi sử dụng lại trong các nội dung trước, các vấn đề sau luôn gắn kết logic với các vấn đề đã học. Vì vậy chúng tôi cũng đề nghị các bạn nên xem các hướng dẫn đầy đủ từ đầu đến cuối. Chúc các bạn thành công.

Biên tập, thiết kế Website với HTML và CSS

Lập trình Website cơ bản với PHP và MySql

Lập trình hướng đối tượng với PHP và MySql

Xây dựng Website tin tức bằng PHP và MySql theo phương pháp lập trình hướng đối tượng (mysqli-Object Oriented)

Hướng dẫn thiết kế giao diện Website tương thích với mọi thiết bị với Bootstrap CSS FrameWork

Key Word: Lap trinh huong doi tuong php, lập trình hướng đối tượng php, class database php, xây dựng lớp database trong php, xay dung class database, xay dung class database php, database php, database mysql, class data php, oop php tutorial, static class php, oop in php, object trong php, php hướng đối tượng, mysqli (procedural), mysqli (Object-Oriented), code website tin tức php, source code web tin tức bằng php, đồ án thiết kế website tin tức, source code website tin tức, source code web tin tức php, hướng dẫn làm website tin tức bằng php, code tin tức php, share code web tin tức, hoc php can ban, tu hoc php va mysql, hoc lap trinh php, hoc php nang cao, tu hoc php, ebook tu hoc php, tai lieu tu hoc php, hoc php online mien phi, thuật toán phân trang bằng php và mysql, thuật toán phân trang php, phân trang php, thuật toán phân trang, phân trang bằng php, phân trang bằng php và mysql, xây dựng class, lập trình hướng đối tượng, hướng đối tượng php và mysql.


Xem thêm

   Có gì khác biệt giữa HTML và HTML5?

   5 yếu tố quan trọng của định hướng thị giác trong thiết kế web

   Một số thẻ và Type quan trọng với HTML5 cần chú ý trong quá trình thiết kế website

   Xử lý text với Typography trong Bootstrap 4 CSS FrameWork

   Bootstrap 4.0: Bài 2. Thiết lập hệ thống lưới Grid System

   Bootstrap 4.0: Bài 1. Giới thiệu và các thiết lập cơ bản về công cụ, css, javascript

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng ký người dùng

   Laravel 5.6: Bổ sung thêm cơ sở dữ liệu cho website

   Màu nền và màu chữ trong Bootstrap 4 CSS Framework

   Laravel 5.6: Validated, xử lý hệ thống đăng nhập, đăng xuất, ghi nhớ đăng nhập

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng nhập hệ thống quản trị Login

   Laravel 5.6 : Xây dựng hệ thống Models

   Hướng dẫn cài đặt Opencart - CMS hệ thống bán hàng trực tuyến