Đào tạo Tin học trực tuyến

Hướng dẫn thực hành lập trình PHP và MySql


Trong nội dung này, chúng tôi xin giới thiệu một loạt các bài hướng dẫn về lập trình PHP và MySql cơ bản. Ở trong nội dung này, chúng ta sẽ thực hiện các nội dung chi tiết như sau:

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD, CÀI ĐẶT CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ LẬP TRÌNH PHP VÀ CẤU HÌNH CHẠY PHP, MYSQL TRÊN MÁY TÍNH:

Hướng dẫn Download, cài đặt và cấu hình Adobe DreamWarever CC 2015

Cài đặt và thiết lập cơ bản Komodo Edit 9.0.1 Night

Cài đặt và thiết lập cơ bản Aptana Studio 3.0

Hướng dẫn Download, cài đặt Wamp Server cấu hình chạy PHP và MySql 

CÁC BÀI HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH PHP VÀ MYSQL:

Bài 1. Giới thiệu PHP, cách nhúng PHP vào HTML, một số công cụ hỗ trợ lập trình PHP

Bài 2. Hằng, biến, các toán tử và các kiểu dữ liệu trong PHP

Bài 3. Câu lệnh điều kiện if ... else trong PHP

Bài 4. Câu lệnh điều kiện switch ... case trong PHP

Bài 5. Vòng lặp for, while, do ... while trong PHP

Bài 6. Mảng và vòng lặp foreach trong PHP

Bài 7. Xử lý giá trị Form trong PHP (POST và GET)

Bài 8. Hàm và cách sử dụng hàm trong PHP

Bài 9. Cách sử dụng Session và Cookie trong PHP

Bài 10. Upload và Download File trong PHP 

Bài 11. Gọi file với Include và Require trong PHP 

Bài 12. Tạo Database, các Tables trong MySql

Bài 13. Kết nối PHP với MySql. Cấu hình Website lập trình CSDL

Bài 14. Truy vấn CSDL, hiển thị kết quả lên trình duyệt

Bài 15. Thêm mới CSDL, hiển thị kết quả lên trình duyệt

Bài 16. Xóa, sửa CSDL, hiển thị kết quả lên trình duyệt

Bài 17. Select, Insert, Update, Delete với MySqli-Object oriented

 

Xem toàn bộ danh sách phát các bài hướng dẫn lập trình PHP và MySql tại đây

 

 

 Lập trình Website từ A-Z bằng PHP và MySql:

Nếu bạn là người bắt đầu học lập trình Website, bạn có thể thực hành theo các bài hướng dẫn từ HTML, CSS, PHP cơ bản đến nâng cao. Ở đây chúng tôi đã xây dựng một chương trình học từ A-Z về PHP và MySql.

Lưu ý: Các nội dung của chúng tôi xây dựng theo sự gắn kết từ đầu đến cuối, nội dung sau sẽ có sự liên hệ mật thiết với các nội dung trước, có nhiều nội dung chúng tôi sử dụng lại trong các nội dung trước, các vấn đề sau luôn gắn kết logic với các vấn đề đã học. Vì vậy chúng tôi cũng đề nghị các bạn nên xem các hướng dẫn đầy đủ từ đầu đến cuối. Chúc các bạn thành công.

 

 Biên tập, thiết kế Website với HTML và CSS

 Lập trình Website cơ bản với PHP và MySql

 Lập trình hướng đối tượng với PHP và MySql

 Xây dựng Website tin tức bằng PHP và MySql theo phương pháp lập trình hướng đối tượng (mysqli-Object Oriented)

 

Key Word: học php cơ bản, tự học php, học php online miễn phí, học php nâng cao, học php qua video, học php nâng cao trực tuyến, học php căn bản, học php & mysql, lập trình php là gì, tự học lập trình php, học lập trình php, ngôn ngữ lập trình php, giáo trình php, lập trình php cơ bản, lập trình php với dreamweaver, câu lệnh foreach trong php, câu lệnh if trong php, vòng lặp for trong php, vòng lặp while trong php, vòng lặp while...do trong php.


Xem thêm

   Có gì khác biệt giữa HTML và HTML5?

   5 yếu tố quan trọng của định hướng thị giác trong thiết kế web

   Một số thẻ và Type quan trọng với HTML5 cần chú ý trong quá trình thiết kế website

   Xử lý text với Typography trong Bootstrap 4 CSS FrameWork

   Bootstrap 4.0: Bài 2. Thiết lập hệ thống lưới Grid System

   Bootstrap 4.0: Bài 1. Giới thiệu và các thiết lập cơ bản về công cụ, css, javascript

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng ký người dùng

   Laravel 5.6: Bổ sung thêm cơ sở dữ liệu cho website

   Màu nền và màu chữ trong Bootstrap 4 CSS Framework

   Laravel 5.6: Validated, xử lý hệ thống đăng nhập, đăng xuất, ghi nhớ đăng nhập

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng nhập hệ thống quản trị Login

   Laravel 5.6 : Xây dựng hệ thống Models

   Hướng dẫn cài đặt Opencart - CMS hệ thống bán hàng trực tuyến