Chia sẻ Database Quản lý điểm. HD tạo và sử dụng General Script trên Sql Server


Trong nội dung này chúng tôi sẽ chia sẻ toàn bộ Database Quản lý điểm đã hướng dẫn các bạn xây dựng phần mềm Quản lý điểm trong thời gian vừa qua. Ở Video này, chúng tôi hướng dẫn các bạn cách tạo General Script để lưu, chia sẻ Database và cách sử dụng file Script để lấy lại Database đó.

 

Download dữ liệu về máy tính tại đây

 

 


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận