Đào tạo Tin học trực tuyến

Xây dựng giao diện Website hai cột, Menu Top và Menu phải cơ bản bằng HTML và CSS


Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn xây dựng hoàn chỉnh một bộ giao diện Website với Menu Top, Menu phải cùng với các nội dung hiển thị trên Website. Với hướng dẫn này bạn đã hoàn chỉnh trong việc thiết kế, xây dựng giao diện cơ bản cho một Website (Hoàn toàn tương tự với Website của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái trong thời điểm hiện tại).

Nội dung hướng dẫn được thực hiện trên phần mềm Aptana Studio 3.0

(Đây là Video tôi đã thực hiện để hướng dẫn học phần Chuyên đề 2-30 tiết về xây dựng giao diện Web cho lớp Tin-KTCN khóa 2011-2014)

 Lập trình Website từ A-Z bằng PHP và MySql:

Nếu bạn là người bắt đầu học lập trình Website, bạn có thể thực hành theo các bài hướng dẫn từ HTML, CSS, PHP cơ bản đến nâng cao. Ở đây chúng tôi đã xây dựng một chương trình học từ A-Z về PHP và MySql:

  1. Biên tập, thiết kế Website với HTML và CSS
  2. Lập trình Website cơ bản với PHP và MySql
  3. Lập trình hướng đối tượng với PHP và MySql
  4. Xây dựng Website tin tức bằng PHP và MySql theo phương pháp lập trình hướng đối tượng (mysqli-Object Oriented)


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận