Lập trình hướng đối tượng theo mô hình 3 lớp với Cshape trên Windows Form


Cập nhật: 2 năm trước
Bài viết ngẫu nhiên:

   Phân trang (thiết lập Pagination) trong Laravel

   Tìm hiểu về Database Seeding trong Laravel

   Lập trình C# cơ bản: Bài 3. Mảng, vòng lặp for, foreach, while, do... while

   Bài 4. Thực hiện Insert, Update, Delete dữ liệu Sql Server trên Windows Form với Visual Studio 2015

   XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 11. Kiết xuất dữ liệu sang Excel

   Có gì khác biệt giữa HTML và HTML5?


Khi làm việc với các ứng dụng, với những dự án nhỏ thì việc tạo một ứng dụng rất dễ dàng, tuy nhiên khi làm với những dự án lớn, cần nhiều người cùng làm thì việc lập trình sẽ trở nên phức tạp. Chính vì vậy, để dễ dàng hơn trong việc quản lý các thành phần của hệ thống cũng như ảnh hưởng tới các thành phần khác khi ta thay đổi một thành phần, chúng ta thường nhóm các thành phần có cùng chức năng lại với nhau. Các mô hình lập trình được thiết kế, xây dựng để thỏa mãn nhu cầu nói trên, một trong những mô hình lập trình đó là mô hình 3 lớp (3-Layer).

Mô hình 3 lớp được xây dựng sẽ bao gồm: Presentation Layers, Business Logic Layers, và Data Access Layers.

1. Presentation: Lớp giao tiếp với người dùng cuối để thu thập dữ liệu và hiển thị kết quả/dữ liệu thông qua các thành phần trong giao diện người sử dụng, còn được gọi là lớp GUI (Graphic Users Interface).

2. Business Logic: Đây là lớp xử lý chính các dữ liệu trước khi được đưa lên hiển thị trên màn hình hoặc xử lý các dữ liệu trước khi chuyển xuống lớp Data Access lưu trữ vào CSDL. Đây cũng là nơi kiểm tra ràng buộc, các yêu cầu nghiệp vụ, tính toán, xử lý các yêu cầu và lựa chọn kết quả trả về cho lớp Presentation.

3. Data Access: Lớp này thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến lưu trữ và truy xuất dữ liệu của ứng dụng như đọc, lưu, cập nhật CSDL.

Về cơ bản, 3 lớp sẽ được thực hiện vận hành như sau:

- Đầu tiên người sử dụng giao tiếp với lớp Presentation (GUI) để gửi đi thông tin và yêu cầu. Tại lớp này, các thông tin sẽ được kiểm tra, nếu OK chúng sẽ được chuyển xuống lớp Business Logic (BLL).

- Tại lớp BLL, các thông tin sẽ được xử lý, tính toán theo đúng yêu cầu đã gửi, nếu không cần đến Database thì BLL sẽ gửi trả kết quả về GUI, ngược lại nó sẽ đẩy dữ liệu (thông tin đã xử lý) xuống Data Access Layer (DAL).

- Lớp DAL sẽ thao tác với Database và trả kết quả về cho BLL, BLL kiểm tra và gửi nó lên GUI để hiển thị cho người dùng.

- Một khi gặp lỗi (các trường hợp không đúng dữ liệu) thì đang ở layer nào thì gửi lên trên lớp cao hơn nó 1 bậc cho tới GUI thì sẽ gửi ra cho người dùng biết.

Dưới đây là một số bài thực hành về lập trình hướng đối tượng với mô hình 3 lớp:

Bài 1. Giới thiệu, làm quen với mô hình 3 lớp. Tạo Project trên Windows Form với mô hình 3 lớp.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn làm quen với việc lập trình theo mô hình 3 lớp cũng như cách ghép nối các Project lại với nhau thông qua ví dụ cụ thể về Hệ thống quản lý điểm của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Với 3 Project được ghép nối lại với nhau). Đồng thời, bạn cũng sẽ được tiếp cận với việc xây dựng một Project với mô hình 3 lớp. Xem chi tiết

Bài 2. Xây dựng lớp DataAccess trong mô hình 3 lớp

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện xây dựng lớp DataAccess với Class XuLy đã tạo từ bài 1. Trong nội dung này chúng ta sẽ thực hiện ba công việc: Kết nối CSDL Sql Server bằng String từ file App.Config; Xây dựng biến kết nối; Xây dựng hai phương thức table_Select table_Command để đọc và xử lý dữ liệu. Xem chi tiết

Bài 3. Xây dựng lớp Business trong mô hình 3 lớp

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện xây dựng lớp Business với 2 Class: DuLieu và XL_DuLieu. Ở đây, chúng ta cần khai báo chính xác kiểu dữ liệu và xây dựng các hàm Select, Insert, Upadate, Delete trên cơ sở kế thừa từ lớp DataAccess. Xem chi tiết

Bài 4. Xây dựng lớp Presentation trong mô hình 3 lớp

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện lớp Presentation giao tiếp với người sử dụng. Trong nội dung này, chúng ta sẽ thực hiện lại một số kỹ năng về việc xây dựng giao diện Windows Form cũng như việc kết nối và kế thừa từ lớp Business với việc Select dữ liệu lên Form. Xem chi tiết

Bài 5. Xây dựng lớp Presentation (tiếp theo)

Bài hướng dẫn này sẽ hoàn thiện phần còn lại của việc xây dựng lớp Presentation. Từ đây các bạn đã có cái nhìn tổng thể về việc lập trình hướng đối tượng theo mô hình 3 lớp. Ở đây, chúng ta không đề cập chi tiết đến việc xử lý các lỗi, thực hiện tạo giao diện trên Windows Form hay các xử lý ngoại lệ. Xem chi tiết

Xem toàn bộ các Videos hướng dẫn tại đây

 

Đỗ Trung Thành - Tổ Lý Tin, Khoa Tự nhiên, Trường CĐSP Yên Bái.

Email: dothanhspyb@gmail.com

Xem thêm

   So sánh giữa hai công nghệ xây dựng website: PHP và ASP.NET

   11 xu hướng thiết kế web trong năm 2019

   GIS là gì? Thành phần, chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng của công nghệ GIS

   Bạn sẽ chọn ngành nào phù hợp với lĩnh vực Công nghệ Thông tin?

   Bạn hiểu thế nào là nghề lập trình? để bước vào nghề lập trình thì phải học những gì?

   Lập trình máy tính là gì? Các ngôn ngữ lập trình, phát triển phần mềm

   Tại sao bạn phải hiểu và có kỹ năng về lập trình hướng đối tượng?

   Xử lý hình ảnh (images) với Bootstrap CSS FrameWork phiên bản 4.x

   Để học lập trình bạn nên lựa chọn ngôn ngữ lập trình nào?

   Top 25 bài giảng có số lượt xem cao nhất thời điểm hiện tại

   Có gì khác biệt giữa HTML và HTML5?

   5 yếu tố quan trọng của định hướng thị giác trong thiết kế web

   Một số thẻ và Type quan trọng với HTML5 cần chú ý trong quá trình thiết kế website

Xem nhiều nhất

   Giáo trình hướng dẫn Microsoft PowerPoint 2016 từ cơ bản đến nâng cao

   Chia sẻ Full bộ lịch âm dương 2019 vector - File PNG, JPEG và AI (Adobe Illustrator)

   Hệ thống bài giảng e-Learning lớp Ứng dụng CNTT và các phần mềm vào đổi mới phương pháp dạy và học

   Thiết kế trò chơi ô chữ trong powerpoint (download miễn phí)

   Thực hành biên tập, thiết kế, chỉnh sửa Videos bằng Adobe Premiere

   Thiết lập hiệu ứng trống đồng quay trong Microsoft PowerPoint

   Trọn bộ Giáo trình Microsoft Word 2016 từ cơ bản đến nâng cao

   Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tương tác thông minh ActivInspire

   Xây dựng Website tin tức bằng PHP và MySql theo phương pháp lập trình hướng đối tượng (mysqli Object Oriented)

   Cài đặt và sử dụng tính năng mới của Office 365 trên Office 2016

   Thực hành sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa Adobe Illustrator

   Hướng dẫn thu âm, chỉnh sửa âm thanh, tăng giảm tone nhạc bằng phần mềm Adobe Audition CC

   Tạo câu hỏi trắc nghiệm với siêu liên kết (hyperlink) và Trigger với PowerPoint 2016

   Bài giảng Microsoft PowerPoint 2013 và 2016 từ cơ bản đến nâng cao

   Tìm hiểu về Thư viện DateTime Carbon trong Laravel

   Thực hành sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa Corel Draw