Đào tạo Tin học trực tuyến

Lập trình CSDL Sql Server với Asp.Net: Xây dựng Website tin tức


Với 10 bài hướng dẫn cơ bản, bạn có thể tự mình xây dựng một Website bằng ngôn ngữ C# kết hợp HTML, CSS và một số Plugin có sẵn. Trong các bài hướng dẫn dưới đây sử dụng phiên bản Visual Studio 2015.

Bài 1. Làm quen với Asp.Net trên Visual Studio 2015

Bài 2. Thiết kế giao diện Website bằng HTML và CSS trên Visual Studio 2015

Bài 3. Xây dựng CSDL, tạo các Stored Procedure trên Sql Server cho Website tin tức

Bài 4. Kết nối với CSDL Sql Server, đưa dữ liệu vào MenuTop

Bài 5. Xây dựng trang đăng nhập Website

Bài 6. Xây dựng trang đăng ký thành viên Website

Bài 7. Tích hợp CkEditor vào Website, xây dựng trang cập nhật bản tin mới

Bài 8. Xây dựng trang hiển thị những bản tin mới nhất

Bài 9. Xây dựng trang chi tiết hiển thị toàn bộ bản tin

Bài 10. Xây dựng trang hiển thị thông tin theo các chuyên mục của Website

Click vào đây để xem toàn bộ 10 bài hướng dẫn chi tiết về xây dựng Website


Xem thêm

   Có gì khác biệt giữa HTML và HTML5?

   5 yếu tố quan trọng của định hướng thị giác trong thiết kế web

   Một số thẻ và Type quan trọng với HTML5 cần chú ý trong quá trình thiết kế website

   Xử lý text với Typography trong Bootstrap 4 CSS FrameWork

   Bootstrap 4.0: Bài 2. Thiết lập hệ thống lưới Grid System

   Bootstrap 4.0: Bài 1. Giới thiệu và các thiết lập cơ bản về công cụ, css, javascript

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng ký người dùng

   Laravel 5.6: Bổ sung thêm cơ sở dữ liệu cho website

   Màu nền và màu chữ trong Bootstrap 4 CSS Framework

   Laravel 5.6: Validated, xử lý hệ thống đăng nhập, đăng xuất, ghi nhớ đăng nhập

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng nhập hệ thống quản trị Login

   Laravel 5.6 : Xây dựng hệ thống Models

   Hướng dẫn cài đặt Opencart - CMS hệ thống bán hàng trực tuyến