Yêu người bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2)


Tiết mục xuất sắc tham dự Thi văn nghệ Cụm giao lưu Sư phạm cụm Trung Bắc lần thứ X, được tổ chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Tiết mục được dàn dựng công phu, đặc biệt là phần phối âm phối khí thực sự là quá đặc sắc. Video được biên tập lại với phần âm thanh lấy trên YouTube của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Video bài hát:

Bản Karaoke:


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận