Hướng dẫn quay phim màn hình, chỉnh sửa, cắt ghép Video, tạo hiệu ứng bằng Camtasia 8.6


Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện các bài hướng dẫn trên màn hình máy tính cũng như việc chỉnh sửa, cắt ghép Video và tạo hiệu ứng với phần mềm Camtasia 8.6


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận