Đào tạo Tin học trực tuyến

Chỉnh sửa ảnh thẻ, tạo Action tự động xếp ảnh đúng kích thước in ấn bằng Photoshop CC


Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện công việc chỉnh sửa, đặt kích thước chuẩn cho ảnh thẻ. Đặc biệt tạo ra Action tự động để thao tác nhanh khi xếp ảnh thẻ vào khuôn mẫu đúng kích cỡ khi thực hiện việc in ấn.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận