Đào tạo Tin học trực tuyến

Kỹ thuật tách tóc mai ra khỏi hình nền bằng công cụ Refine Edege trong Adobe PhotoShop CC


Kỹ thuật tách tóc mai ra khỏi hình nền là một kỹ thuật rất khó và phức tạp. Từ phiên bản Adobe PhotoShop 5.0 trở lên, với sự xuất hiện của công cụ Refie Edege, công việc tách tóc mai ra khỏi hình nền không còn khó khăn nữa.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận