Đào tạo Tin học trực tuyến

Tạo quả cầu chúc mừng năm mới với kỹ thuật 3D trong Adobe PhotoShop CC


Kỹ thuật 3D được đưa vào PhotoShop từ phiên bản Adobe PhotoShop 6.0. Tuy nhiên, cũng không phải ai cũng quan tâm và tìm hiểu. Video này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện thiết kế quả cầu 3D chúc mừng năm mới.

Hình ảnh sản phẩm sau thiết kế

Xem Video hướng dẫn:


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận