Đào tạo Tin học trực tuyến

Hướng dẫn Thiết kế Album ảnh cưới bằng Adobe PhotoShop CC


Trong Video này sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một Album ảnh cưới. Trong Video này các bạn chú ý hai kỹ thuật cơ bản:

1. Thiết kế hệ thống lưới và Layout
2. Kỹ thuật đưa hình ảnh vào trong khung.

Xem Video hướng dẫn:


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận