Đào tạo Tin học trực tuyến

Vẽ tách cafe bằng công cụ Shapes trong PowerPoint 2016


Microsoft PowerPoint hỗ trợ rất mạnh các công cụ vẽ và chỉnh sửa hình ảnh. Với công cụ Shapes bạn có thể vẽ được rất nhiều hình cho bản trình chiếu của mình.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận