Đào tạo Tin học trực tuyến

XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 18. Xây dựng Báo cáo bằng Report Viewer


Có hai cách tạo báo cáo, Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách thứ nhất là thực hiện tạo Báo cáo bằng Report Viewer, còn cách thứ hai là sử dụng Crystal Report thì bạn cần phải Download thêm và cài đặt lên máy tính.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận