XD phần mềm quản lý điểm: Bài 17. Hiển thị ngày tháng năm và thời gian lên Banner


Video này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc tạo thời gian ngày, tháng, năm và giờ phút giây hiển thị lên Banner của phần mềm.

 

Website: http://suphamyenbai.edu.vn
Blog: http://dothanhyb.violet.vn
Facebook: https://www.facebook.com/thanh.dotrung


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận