Đào tạo Tin học trực tuyến

XD phần mềm quản lý điểm: Bài 16. Tạo chữ không nền trong PhotoShop để ghép vào Project và các nội dung khác


Video này sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra chữ không nền bằng PhotoShop để ghép vào Form Main. Tạo giao diện bạn nên sử dụng PhotoShop thiết kế rồi đưa vào Form.

Website: http://suphamyenbai.edu.vn

Blog: http://dothanhyb.violet.vn

Facebook: https://www.facebook.com/thanh.dotrung


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận