Đào tạo Tin học trực tuyến

XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 15. Hoàn thiện phần mềm Giới thiệu demo hoàn chỉnh


Video này sẽ hướng dẫn sử dụng OpenFile để Import dữ liệu Excel vào CSDL Sql Server, tạo bộ cài đặt phần mềm và giới thiệu Demo của phần mềm quản lý điểm hoàn chỉnh mà tôi đã sử dụng làm ứng dụng cho luận văn tốt nghiệp.

Đường dẫn cài đặt thêm: https://visualstudiogallery.msdn.micr...

Website: http://suphamyenbai.edu.vn
Blog: http://dothanhyb.violet.vn
Facebook: https://www.facebook.com/thanh.dotrung


Xem thêm

   Có gì khác biệt giữa HTML và HTML5?

   5 yếu tố quan trọng của định hướng thị giác trong thiết kế web

   Một số thẻ và Type quan trọng với HTML5 cần chú ý trong quá trình thiết kế website

   Xử lý text với Typography trong Bootstrap 4 CSS FrameWork

   Bootstrap 4.0: Bài 2. Thiết lập hệ thống lưới Grid System

   Bootstrap 4.0: Bài 1. Giới thiệu và các thiết lập cơ bản về công cụ, css, javascript

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng ký người dùng

   Laravel 5.6: Bổ sung thêm cơ sở dữ liệu cho website

   Màu nền và màu chữ trong Bootstrap 4 CSS Framework

   Laravel 5.6: Validated, xử lý hệ thống đăng nhập, đăng xuất, ghi nhớ đăng nhập

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng nhập hệ thống quản trị Login

   Laravel 5.6 : Xây dựng hệ thống Models

   Hướng dẫn cài đặt Opencart - CMS hệ thống bán hàng trực tuyến