XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 14. Import và Export giữa hai loại dữ liệu Excel và Sql Server


Video này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện Import và Export từ Excel vào Sql server và ngược lại.

Website: http://suphamyenbai.edu.vn

Blog: http://dothanhyb.violet.vn

Facebook: https://www.facebook.com/thanh.dotrung


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận