Ghép ảnh bằng PhotoShop Thơ mộng giữa thiên nhiên


Với kỹ thuật sử dụng công cụ Pen tool chúng ta có thể lấy vùng chọn chuẩn mực, công cụ mà các chuyên gia PhotoShop thường sử dụng khi lấy vùng chọn hoặc vẽ hình. Các hình ảnh được sưu tầm có nguồn gốc trên Internet

Sản phẩm sau khi ghép hình

Xem Video thực hiện ghép hình


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận