Đào tạo Tin học trực tuyến

XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 12. Định dạng trang tính kiết xuất dữ liệu sang Excel


Nối tiếp bài 11, trong Video này chúng ta sẽ thực hiện công việc khá phức tạp là định dạng trang tính khi kiết xuất dữ liệu ra Excel. Chúng ta cần thực hiện 5 thao tác: Định dạng trang (chọn khổ giấy, kiểu giấy in và định dạng trang); Định dạng cột cho vừa với nội dung đưa vào; Định dạng font chữ; Kẻ ô cho Bảng điểm và cuối cùng là định dạng các dòng Text cho Báo cáo Bảng điểm chi tiết của sinh viên.


Xem thêm

   Có gì khác biệt giữa HTML và HTML5?

   5 yếu tố quan trọng của định hướng thị giác trong thiết kế web

   Một số thẻ và Type quan trọng với HTML5 cần chú ý trong quá trình thiết kế website

   Xử lý text với Typography trong Bootstrap 4 CSS FrameWork

   Bootstrap 4.0: Bài 2. Thiết lập hệ thống lưới Grid System

   Bootstrap 4.0: Bài 1. Giới thiệu và các thiết lập cơ bản về công cụ, css, javascript

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng ký người dùng

   Laravel 5.6: Bổ sung thêm cơ sở dữ liệu cho website

   Màu nền và màu chữ trong Bootstrap 4 CSS Framework

   Laravel 5.6: Validated, xử lý hệ thống đăng nhập, đăng xuất, ghi nhớ đăng nhập

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng nhập hệ thống quản trị Login

   Laravel 5.6 : Xây dựng hệ thống Models

   Hướng dẫn cài đặt Opencart - CMS hệ thống bán hàng trực tuyến