Đào tạo Tin học trực tuyến

XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 11. Kiết xuất dữ liệu sang Excel


Trong Video này chúng ta sẽ thực hiện xuất dữ liệu trên Windows Form sang Excel. Đây là công việc quan trọng, nó sẽ giúp các bạn tạo ra biểu mẫu báo cáo và in ấn trên Excel.Chương trình được thực hiện trên Visual Studio 2015 với ngôn ngữ lập trình C# và CSDL Sql Server 2008, tuy nhiên các bạn hoàn toàn có thể thực hiện công việc này trên Visual Studio từ 2010 trở lên.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận