Đào tạo Tin học trực tuyến

Tạo Header and Footer (mỗi trang một tiêu đề khác nhau) trong Word 2007, 2010, 2013 và 2016


Video này sẽ hướng dẫn tạo đầu trang và chân trang trong Microsoft Word 2016 (Word 2007, 2010, 2013 sẽ thực hiện tương tự). Đặc biệt, chúng ta sẽ tạo mỗi trang một tiêu đề khác nhau.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận