Những thiết lập cơ bản cho Microsoft Word 2016


Video này sẽ hướng dẫn các bạn một số thiết lập cơ bản trong Microsoft Word 2016. Đây là phiên bản mới nhất của Microsoft (từ tháng 9 năm 2015).


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận