Đào tạo Tin học trực tuyến

Thiết kế bài kiểm tra trắc nghiệm tự động chạy theo một thời gian định trước trong PowerPoint


Video này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện thiết kế một bài kiểm tra trắc nghiệm tự động chạy (mỗi câu 10s sẽ chuyển Slide mà không cần phải Click chuột để chuyển trang).


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận