Đào tạo Tin học trực tuyến

Dòng chữ chạy liên tục từ trái qua phải và đồng hồ đếm ngược trong PowerPoint


Trong Video này chúng ta sẽ thực hiện thiết kế một dòng chữ chạy liên tục từ phải qua trái trong Slide và thiết kế đồng hồ đếm ngược trong PowerPoint 2016 (phiên bản tiếng Việt).


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận