Đào tạo Tin học Trực tuyến

Lập trình C# cơ bản: Bài 3. Mảng, vòng lặp for, foreach, while, do... while


Cập nhật: 3 năm trước
Bài viết ngẫu nhiên:

   Quản trị Website, đăng tải bài viết lên Website như thế nào?

   Xây dựng, Thiết kế giao diện Website 2 cột MenuTop Banner bằng BootStrap CSS FrameWork

   Lập trình Website: Thực hành biên tập, soạn thảo HTML và CSS cơ bản

   Hướng dẫn cài đặt và sử dụng PHP FrameWork Laravel

   Bạn hiểu thế nào là nghề lập trình? để bước vào nghề lập trình thì phải học những gì?

   Lập trình hướng đối tượng với PHP và MySql


Trong Video này chúng ta sẽ nghiên cứu về vấn đề khai báo mảng và thực hiện các vòng lặp for, foreach, while và do ... while trên ngôn ngữ lập trình C# với công cụ Visual Studio 2015.

Video thực hiện bài giảng:

Code chương trình thực hiện mảng và các vòng lặp trong C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Bai_3_Mang_va_Vong_lap
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[] a = { 12, 25, 765, 34, 58, 21, 29, 42, 89, 157, 30, 14 };

            Console.WriteLine("Hien thi vong lap for:");
            for (int i = 0; i < a.Length; i++)
            {
                Console.Write("\t{0}", a[i]);
            }

            Console.WriteLine("\nSap xep theo thu tu tang dan: ");
            for(int i = 0; i < a.Length - 1; i++)
            {
                for (int j = i + 1; j < a.Length; j++)
                {
                    if (a[i] > a[j])
                    {
                        int tam = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = tam;
                    }
                }
            }
            for (int i = 0; i < a.Length; i++)
            {
                Console.Write("\t{0}", a[i]);
            }

            Console.WriteLine("\nHien thi bang vong lap foreach: ");
            foreach (int r in a)
            {
                Console.Write("\t{0}", r);
            }

            Console.WriteLine("\nHien thi bang vong lap while: ");
            int k = 0;
            while(k < a.Length)
            {
                Console.Write("\t{0}", a[k]);
                k++;
            }

            Console.WriteLine("\nHien thi bang vong lap do ... while: ");
            int n = 0;
            do
            {
                Console.Write("\t{0}", a[n]);
                n++;
            } while (n < a.Length);

            Console.ReadLine();
        }
    }
}
 

Xem thêm

   So sánh giữa hai công nghệ xây dựng website: PHP và ASP.NET

   11 xu hướng thiết kế web trong năm 2019

   GIS là gì? Thành phần, chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng của công nghệ GIS

   Bạn sẽ chọn ngành nào phù hợp với lĩnh vực Công nghệ Thông tin?

   Bạn hiểu thế nào là nghề lập trình? để bước vào nghề lập trình thì phải học những gì?

   Lập trình máy tính là gì? Các ngôn ngữ lập trình, phát triển phần mềm

   Tại sao bạn phải hiểu và có kỹ năng về lập trình hướng đối tượng?

   Xử lý hình ảnh (images) với Bootstrap CSS FrameWork phiên bản 4.x

   Để học lập trình bạn nên lựa chọn ngôn ngữ lập trình nào?

   Top 25 bài giảng có số lượt xem cao nhất thời điểm hiện tại

   Có gì khác biệt giữa HTML và HTML5?

   5 yếu tố quan trọng của định hướng thị giác trong thiết kế web

   Một số thẻ và Type quan trọng với HTML5 cần chú ý trong quá trình thiết kế website

Xem nhiều nhất

   Giáo trình hướng dẫn Microsoft PowerPoint 2016 từ cơ bản đến nâng cao

   Chia sẻ Full bộ lịch âm dương 2019 vector - File PNG, JPEG và AI (Adobe Illustrator)

   Thiết kế trò chơi ô chữ trong powerpoint (download miễn phí)

   Hệ thống bài giảng e-Learning lớp Ứng dụng CNTT và các phần mềm vào đổi mới phương pháp dạy và học

   Trọn bộ Giáo trình Microsoft Word 2016 từ cơ bản đến nâng cao

   Thiết lập hiệu ứng trống đồng quay trong Microsoft PowerPoint

   Thực hành biên tập, thiết kế, chỉnh sửa Videos bằng Adobe Premiere

   Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tương tác thông minh ActivInspire

   Xây dựng Website tin tức bằng PHP và MySql theo phương pháp lập trình hướng đối tượng (mysqli Object Oriented)

   Cài đặt và sử dụng tính năng mới của Office 365 trên Office 2016

   Thực hành sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa Adobe Illustrator

   Hướng dẫn thu âm, chỉnh sửa âm thanh, tăng giảm tone nhạc bằng phần mềm Adobe Audition CC

   Tìm hiểu về Thư viện DateTime Carbon trong Laravel

   Tạo câu hỏi trắc nghiệm với siêu liên kết (hyperlink) và Trigger với PowerPoint 2016

   Bài giảng Microsoft PowerPoint 2013 và 2016 từ cơ bản đến nâng cao

   Thực hành sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa Corel Draw