Đào tạo Tin học trực tuyến

Tạo câu hỏi trắc nghiệm với siêu liên kết (hyperlink) và Trigger với PowerPoint 2016


Video này sẽ hướng dẫn thực hiện nội dung trắc nghiệm sử dụng siêu liên kết (Hyperlink) và trigger. Nội dung được thực hiện bằng powerPoint 2016 với giao diện tiếng Việt.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận