Đào tạo Tin học trực tuyến

Bài 8. Xây dựng trang chủ hiển thị những bản tin mới nhất trên Website Asp.Net với Visual Studio 2015


Trong video này chúng ta sẽ xây dựng một trang chủ hiển thị các bản tin mới trên Website Asp.Net trên Visual Studio 2015. Ở đây chúng ta sẽ xây dựng một Stored Procedure ChiTiet_SelectHome với 30 bản tin mới nhất, tiếp theo là đưa vào LinQ, tiếp đó là xây dựng trang index.aspx với các thông tin hiển thị trên trang chủ của Website. Ngoài ra chúng ta thực hiện một số lệnh CSS để cải tạo lại giao diện của trang chủ. Trong Video sau chúng ta sẽ tiếp tục với việc cho hiển thị chi tiết một bản tin trên Website. Mời các bạn đón xem :)


Xem thêm

   Có gì khác biệt giữa HTML và HTML5?

   5 yếu tố quan trọng của định hướng thị giác trong thiết kế web

   Một số thẻ và Type quan trọng với HTML5 cần chú ý trong quá trình thiết kế website

   Xử lý text với Typography trong Bootstrap 4 CSS FrameWork

   Bootstrap 4.0: Bài 2. Thiết lập hệ thống lưới Grid System

   Bootstrap 4.0: Bài 1. Giới thiệu và các thiết lập cơ bản về công cụ, css, javascript

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng ký người dùng

   Laravel 5.6: Bổ sung thêm cơ sở dữ liệu cho website

   Màu nền và màu chữ trong Bootstrap 4 CSS Framework

   Laravel 5.6: Validated, xử lý hệ thống đăng nhập, đăng xuất, ghi nhớ đăng nhập

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng nhập hệ thống quản trị Login

   Laravel 5.6 : Xây dựng hệ thống Models

   Hướng dẫn cài đặt Opencart - CMS hệ thống bán hàng trực tuyến