Bài 8. Xây dựng trang chủ hiển thị những bản tin mới nhất trên Website Asp.Net với Visual Studio 2015


Trong video này chúng ta sẽ xây dựng một trang chủ hiển thị các bản tin mới trên Website Asp.Net trên Visual Studio 2015. Ở đây chúng ta sẽ xây dựng một Stored Procedure ChiTiet_SelectHome với 30 bản tin mới nhất, tiếp theo là đưa vào LinQ, tiếp đó là xây dựng trang index.aspx với các thông tin hiển thị trên trang chủ của Website. Ngoài ra chúng ta thực hiện một số lệnh CSS để cải tạo lại giao diện của trang chủ. Trong Video sau chúng ta sẽ tiếp tục với việc cho hiển thị chi tiết một bản tin trên Website. Mời các bạn đón xem :)


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận