Bài 1. Làm quen với Asp Net trên Visual Studio 2015


Video đầu tiên trong loạt Videos về lập trình Website với Asp.Net. Trong Video này tôi sử dụng Visual Studio 2015 với ngôn ngữ C#. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các phiên bản Visual Studio 2010 hoặc 2013, phiên bản càng cao thì sự hỗ trợ càng mạnh hơn thôi chứ không có gì khác.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận