Trang chủ / Kiến thức lập trình 122 bản tin

Tìm hiểu về Thư viện DateTime Carbon trong Laravel

Cập nhật: 2 tháng trước Số lượt xem: 373 Bình luận: 0

Carbon là một gói phần mềm được phát triển bởi Brian Nesbit mở rộng từ class DateTime của PHP. Từ phiên bản 5.3, Laravel đã tích hợp sẵn thư viện này vào Project. Việc sử dụng tốt thư viện này sẽ giúp...


Tìm hiểu Validation trong Laravel

Cập nhật: 2 tháng trước Số lượt xem: 164 Bình luận: 0

Laravel cung cấp một vài cách tiếp cận để validate dữ liệu đến ứng dụng của bạn. Mặc định, class base controller của Laravel sử dụng ValidatesRequests trait cung cấp phương thức khá thuận tiện cho việ...


Tìm hiểu Database Eloquent trong Laravel

Cập nhật: 2 tháng trước Số lượt xem: 142 Bình luận: 0

Eloquent ORM đi kèm với Laravel cung cấp một API ActiveRecord đơn giản và tuyệt vời khi làm việc với database. Mỗi database table sẽ có một "Model" tương ứng để tương tác với table đó. Model cho phép...


Tìm hiểu về Database Query Builder trong Laravel

Cập nhật: 2 tháng trước Số lượt xem: 147 Bình luận: 0

Query builder cung cấp một giao thức thuận tiện, linh hoạt cho việc tạo và thực thi các truy vấn dữ liệu. Nó có thể sử dụng để thực hiện hầu hết các tính toán dữ liệu trong ứng dụng của bạn, và làm vi...


Tìm hiểu về Database Seeding trong Laravel

Cập nhật: 2 tháng trước Số lượt xem: 175 Bình luận: 0

Laravel có một phương thức đơn giản để seed database với dữ liệu test sử dụng các seed class. Tất cả các seed class được lưu trong thư mục database/seeds. Các seed class có thể được đặt tên tuỳ ý, như...


Tìm hiểu về Cơ sở dữ liệu Migrations trong Laravel

Cập nhật: 2 tháng trước Số lượt xem: 155 Bình luận: 0

Migration được coi như là version control cho database, cho phép team có thể dễ dàng thay đổi và chia sẻ schema của database trong chương trình với nhau. Migratiom cơ bản được sử dụng cùng với schema...


Tìm hiểu HTTP Request trong Laravel

Cập nhật: 2 tháng trước Số lượt xem: 139 Bình luận: 0

Trong bài viết này, tôi xin giới thiệu về Request trong Laravel - Đây là thư viện được sử dụng nhiều nhất trong các dự án ứng dụng phát triển trên nền tảng Website.


Phân trang (thiết lập Pagination) trong Laravel

Cập nhật: 2 tháng trước Số lượt xem: 129 Bình luận: 0

Trong các framework khác, việc phân trang có thể khá vất vả. Phân trang của Laravel được tích hợp với query builder and Eloquent ORM và khá thuận tiện, đơn giản. Mã HTML sinh ra thì tương thích với Bo...