Đào tạo Tin học trực tuyến

Trang chủ / Kiến thức lập trình 125 bản tin

Laravel 5.6: Thiết kế giao diện Blade Master với BootStrap

Cập nhật: 4 tháng trước Số lượt xem: 470 Bình luận: 1

Trong hướng dẫn này, các bạn sẽ được làm quen và phát triển giao diện website trên nền tảng của Laravel 5.6 với Framework Bootstrap. Ở đây, trước mắt chúng ta chỉ sử dụng Route và View.


Laravel 5.6: Cài đặt và cấu hình với Laragon

Cập nhật: 4 tháng trước Số lượt xem: 353 Bình luận: 0

Trong nội dung này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách cấu hình và cài đặt Laravel 5.6 qua phần mềm Server ảo Laragon...


Cài đặt và Cấu hình Laragon - Server ảo chuyên nghiệp cho PHP và MySql

Cập nhật: 4 tháng trước Số lượt xem: 266 Bình luận: 0

Laragon là một bộ phần mềm tạo Server ảo chuyên nghiệp, giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian khi làm quen, viết code PHP, Wordpress, Laravel và một số bộ mã nguồn mở khác. Hướng dẫn chi tiết d...


Tìm hiểu về Thư viện DateTime Carbon trong Laravel

Cập nhật: 4 tháng trước Số lượt xem: 833 Bình luận: 0

Carbon là một gói phần mềm được phát triển bởi Brian Nesbit mở rộng từ class DateTime của PHP. Từ phiên bản 5.3, Laravel đã tích hợp sẵn thư viện này vào Project. Việc sử dụng tốt thư viện này sẽ giúp...


Tìm hiểu Validation trong Laravel

Cập nhật: 4 tháng trước Số lượt xem: 229 Bình luận: 0

Laravel cung cấp một vài cách tiếp cận để validate dữ liệu đến ứng dụng của bạn. Mặc định, class base controller của Laravel sử dụng ValidatesRequests trait cung cấp phương thức khá thuận tiện cho việ...


Tìm hiểu Database Eloquent trong Laravel

Cập nhật: 4 tháng trước Số lượt xem: 196 Bình luận: 0

Eloquent ORM đi kèm với Laravel cung cấp một API ActiveRecord đơn giản và tuyệt vời khi làm việc với database. Mỗi database table sẽ có một "Model" tương ứng để tương tác với table đó. Model cho phép...


Tìm hiểu về Database Query Builder trong Laravel

Cập nhật: 4 tháng trước Số lượt xem: 207 Bình luận: 0

Query builder cung cấp một giao thức thuận tiện, linh hoạt cho việc tạo và thực thi các truy vấn dữ liệu. Nó có thể sử dụng để thực hiện hầu hết các tính toán dữ liệu trong ứng dụng của bạn, và làm vi...


Tìm hiểu về Database Seeding trong Laravel

Cập nhật: 4 tháng trước Số lượt xem: 278 Bình luận: 0

Laravel có một phương thức đơn giản để seed database với dữ liệu test sử dụng các seed class. Tất cả các seed class được lưu trong thư mục database/seeds. Các seed class có thể được đặt tên tuỳ ý, như...