Đào tạo Tin học trực tuyến

Trang chủ / Kiến thức lập trình 125 bản tin

Màu nền và màu chữ trong Bootstrap 4 CSS Framework

Cập nhật: 3 tháng trước Số lượt xem: 507 Bình luận: 0

Một điểm mới trong Bootstrap 4 so với Bootstrap 3 là sự bổ sung màu sắc, phiên bản Bootstrap 4 cung cấp 10 màu sắc cho text và 8 màu sắc cơ bản cho nền Background. Cụ thể là:


Laravel 5.6: Validated, xử lý hệ thống đăng nhập, đăng xuất, ghi nhớ đăng nhập

Cập nhật: 4 tháng trước Số lượt xem: 307 Bình luận: 0

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thực hiện Validated Form Login đồng thời xử lý hệ thống đăng nhập, đăng xuất, ghi nhớ đăng nhập cho người quản trị Website. Ở đây, chúng ta thực hiện các công việc trê...


Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng nhập hệ thống quản trị Login

Cập nhật: 4 tháng trước Số lượt xem: 452 Bình luận: 0

Trong nội dung này, chúng ta sẽ thiết kế một trang đăng nhập hệ thống quản trị website bắt đầu từ Route, cách tạo Controller, thiết kế view Login cho hệ thống. Ở đây, chúng ta cũng thêm đường link URL...


Laravel 5.6 : Xây dựng hệ thống Models

Cập nhật: 4 tháng trước Số lượt xem: 337 Bình luận: 0

Trong việc xây dựng các ứng dụng trên nền tảng website với Laravel thì việc thiết lập hệ thống Models giữ vai trò quan trọng. Nó sẽ giúp bạn thực hiện các truy vấn Eloquent ORM một cách dễ dàng và hết...


Hướng dẫn cài đặt Opencart - CMS hệ thống bán hàng trực tuyến

Cập nhật: 4 tháng trước Số lượt xem: 255 Bình luận: 0

OpenCart là một CMS mã nguồn mở phát triển dành cho các hệ thống bán hàng trực tuyến. Được phát triển trên ngôn ngữ lập trình PHP với mô hình MVC. Opencart được đánh giá là một trong những phần mềm nổ...


Laravel 5.6: Xây dựng cơ sở dữ liệu mẫu với Seeding

Cập nhật: 4 tháng trước Số lượt xem: 222 Bình luận: 0

Laravel có một phương thức đơn giản để seed database với dữ liệu test sử dụng các seed class. Tất cả các seed class được lưu trong thư mục database/seeds. Các seed class có thể được đặt tên tuỳ ý, như...


Laravel 5.6 : Cấu hình, Xây dựng Cơ sở dữ liệu với Migrations

Cập nhật: 4 tháng trước Số lượt xem: 279 Bình luận: 0

Trong hướng dẫn dưới đây, chúng ta sẽ thực hành cấu hình cơ sở dữ liệu trong Laravel và xây dựng hai bảng "Category" và bảng "News" với Migration...


Cài đặt công cụ lập trình Adobe Dreamweaver CC 2018

Cập nhật: 4 tháng trước Số lượt xem: 420 Bình luận: 0

Adobe Dreamweaver là một công cụ xử lý mạnh mẽ dành cho những người thiết kế web, người dùng có thể tự mình lập trình và phát triển ứng dụng web ở nhiều cấp độ. Nếu chỉ dừng ở mức độ hiểu biết chưa nh...