Đào tạo Tin học trực tuyến

Trang chủ / Kiến thức lập trình 125 bản tin

Bài 4. Lập trình CSDL Sql Server với Asp Net kết nối và đưa dữ liệu vào Menutop bằng Visual Studio 2015

Cập nhật: 2 năm trước Số lượt xem: 2097 Bình luận: 0

Với CSDL Sql Server và bộ giao diện Website đã xây dựng trong 3 Videos trước. Trong Video này chúng ta sẽ thực hiện kết nối CSDL Sql Server và đổ dữ liệu vào MenuTop bằng kỹ thuật LinQ. Chương trình đ...


Bài 3. Xây dựng CSDL và Stored Procedure trên Sql Server cho dữ liệu của Website Asp.Net

Cập nhật: 2 năm trước Số lượt xem: 1943 Bình luận: 0

Video lần này chúng ta sẽ xây dựng CSDL và các Stored Procedure trên Sql Server để chuẩn bị dữ liệu cho lập trình Asp.Net. Công việc này chúng ta đã thực hiện trên Windows Form.


Bài 2. Thiết kế giao diện Website bằng HTML và CSS trên Visual Studio 2015

Cập nhật: 2 năm trước Số lượt xem: 1954 Bình luận: 0

Nội dung bài 2 sẽ được chia thành 2 Videos: phần 1 thiết kế HTML và phần 2 thiết kế CSS. Trong nội dung này tôi chỉ thiết kế một Menutop đơn giản, giao diện 2 cột và phần CopyRight cuối Website.


Bài 1. Làm quen với Asp Net trên Visual Studio 2015

Cập nhật: 2 năm trước Số lượt xem: 2002 Bình luận: 0

Video đầu tiên trong loạt Videos về lập trình Website với Asp.Net. Trong Video này tôi sử dụng Visual Studio 2015 với ngôn ngữ C#. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các phiên bản Visual Studio 2010 hoặc 2...


Bài 9. Sử dụng Entity FrameWork xử lý các Stored Procedure đã xây dựng trên Sql Server

Cập nhật: 2 năm trước Số lượt xem: 2064 Bình luận: 0

Đây là Video cuối cùng trong danh sách Video lập trình CSDL Sql Server với Windows Form và ngôn ngữ lập trình C#. Ở Video này các bạn chỉ việc kết nối xây dựng mô hình Entities với vài cú Click chuột...


Bài 8. Sử dụng LinQ to Sql xử lý các Stored Procedure đã xây dựng trên Sql Server

Cập nhật: 2 năm trước Số lượt xem: 1985 Bình luận: 0

Video lần này chúng ta sẽ sử dụng LinQ to Sql để xử lý các Stored Procedure đã xây dựng trên Sql Server, thực hiện trên Windows Form với ngôn ngữ lập trình C#. Việc xử lý dữ liệu sẽ trở lên cực kỳ đơn...


Bài 7. Thực thi các Stored Procedure trên Windows Form với Visual Studio 2015

Cập nhật: 2 năm trước Số lượt xem: 1960 Bình luận: 0

Trong Video tiếp theo này chúng ta sẽ thực thi các Stored đã xây dựng trên Sql Server bằng ngôn ngữ lập trình C# với môi trường Windows Form. Ở đây chúng ta sẽ được tiếp cận với cách xử lý dữ liệu khá...


Bài 6. Hướng dẫn xây dựng các Store Procedure trên Sql Server

Cập nhật: 2 năm trước Số lượt xem: 1947 Bình luận: 0

Tiếp tục chuỗi Video thực hiện việc xử lý dữ liệu Sql Server trên Windows Form bằng ngôn ngữ C#. Trong Video này tôi trình bày cách xây dựng các Stored Procedure trên Sql Server nhằm mục đích: Không s...