Trang chủ / Kiến thức lập trình 122 bản tin

Bài 1. Làm quen với Asp Net trên Visual Studio 2015

Cập nhật: 2 năm trước Số lượt xem: 1946 Bình luận: 0

Video đầu tiên trong loạt Videos về lập trình Website với Asp.Net. Trong Video này tôi sử dụng Visual Studio 2015 với ngôn ngữ C#. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các phiên bản Visual Studio 2010 hoặc 2...


Bài 9. Sử dụng Entity FrameWork xử lý các Stored Procedure đã xây dựng trên Sql Server

Cập nhật: 2 năm trước Số lượt xem: 2012 Bình luận: 0

Đây là Video cuối cùng trong danh sách Video lập trình CSDL Sql Server với Windows Form và ngôn ngữ lập trình C#. Ở Video này các bạn chỉ việc kết nối xây dựng mô hình Entities với vài cú Click chuột...


Bài 8. Sử dụng LinQ to Sql xử lý các Stored Procedure đã xây dựng trên Sql Server

Cập nhật: 2 năm trước Số lượt xem: 1907 Bình luận: 0

Video lần này chúng ta sẽ sử dụng LinQ to Sql để xử lý các Stored Procedure đã xây dựng trên Sql Server, thực hiện trên Windows Form với ngôn ngữ lập trình C#. Việc xử lý dữ liệu sẽ trở lên cực kỳ đơn...


Bài 7. Thực thi các Stored Procedure trên Windows Form với Visual Studio 2015

Cập nhật: 2 năm trước Số lượt xem: 1908 Bình luận: 0

Trong Video tiếp theo này chúng ta sẽ thực thi các Stored đã xây dựng trên Sql Server bằng ngôn ngữ lập trình C# với môi trường Windows Form. Ở đây chúng ta sẽ được tiếp cận với cách xử lý dữ liệu khá...


Bài 6. Hướng dẫn xây dựng các Store Procedure trên Sql Server

Cập nhật: 2 năm trước Số lượt xem: 1900 Bình luận: 0

Tiếp tục chuỗi Video thực hiện việc xử lý dữ liệu Sql Server trên Windows Form bằng ngôn ngữ C#. Trong Video này tôi trình bày cách xây dựng các Stored Procedure trên Sql Server nhằm mục đích: Không s...


Bài 5. Xử lý ngoại lệ và thêm các bảng thoại trong quá trình xử lý dữ liệu Sql Serer

Cập nhật: 2 năm trước Số lượt xem: 1965 Bình luận: 0

Video này là sự hoàn thiện một phần mềm nho nhỏ khi các bạn thực hiện công việc lập trình sau 5 Video hướng dẫn. Ở đây chúng ta thực hiện câu lệnh xử lý ngoại lệ Try... cacth.... và thêm các bảng thoạ...


Bài 4. Thực hiện Insert, Update, Delete dữ liệu Sql Server trên Windows Form với Visual Studio 2015

Cập nhật: 2 năm trước Số lượt xem: 2021 Bình luận: 0

Video này sẽ hoàn thiện các chức năng Insert, Update và Delete dữ liệu. Trong Video có nhiều đoạn lập trình sai và phải sửa, đó cũng là những lỗi phổ biến trong lập trình. Do thực hiện xử lý cả hai bả...


Bài 3. Thêm một số chức năng và Binding dữ liệu vào các TextBox trong Windows Form

Cập nhật: 2 năm trước Số lượt xem: 1790 Bình luận: 0

Video lần này chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện thêm các Texbox, các nút điều khiển Button và Edit DataGridView để hiển thị chính xác dữ liệu hiển thị. Ngoài ra chúng ta thực hiện Binding dữ liệu lên các...