Trang chủ / Kiến thức Tin học


Thiết kế trò chơi ô chữ trong powerpoint (download miễn phí)

Cập nhật: 30/9/2017

Với một số kỹ thuật sử dụng Shapes, kỹ thuật triggers và kỹ thuật tạo các hiệu ứng Animation. chúng ta có thể dễ dàng tạo ra một trò chơi ô chữ đơn giản trên Powerpoint 2016...

Cllick vào ảnh trên để xem hướng dẫn chi tiết và Download File Template (dưới video) về máy tính

Click vào đây để xem hướng dẫn chi tiết và Download File Template (dưới video) về máy tính


Biên tập và đăng tải: Đỗ Trung Thành. Email: dothanhspyb@gmail.com


Xem thêm