Trang chủ / Kiến thức Tin học


Đề-Đáp án 120 câu phần trắc nghiệm thi Chứng chỉ Tin học. Modul 2_Cơ bản về sử dụng máy tính

Cập nhật: 26/9/2017

Trong video này là 120 câu hỏi trắc nghiệm trong nội dung thi các loại chứng chỉ Tin học Văn phòng. Đây là nội dung của Modul 2-Cơ bản về sử dụng máy tính. Nội dung chủ yếu đề cập về các kỹ năng sử dụng hệ điều hành Windows.

Click vào đây (hoặc ảnh trên) để xem chi tiết nội dung này


Biên tập và đăng tải: Đỗ Trung Thành. Email: dothanhspyb@gmail.com


Xem thêm