Trang chủ / Kiến thức Lập trình


Xây dựng, Thiết kế giao diện Website 2 cột MenuTop Banner bằng BootStrap CSS FrameWork

Cập nhật: 15/5/2017

Trong bài giảng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng, thiết kế một website với hai cột, bộ Menutop, Banner cũng như một số thành phần cơ bản bằng BootStrap CSS FramWork.

Xem Video hướng dẫn

Giao diện website sau khi thiết kế

Xem video hướng dẫn: 


Biên tập và đăng tải: Đỗ Trung Thành. Email: dothanhspyb@gmail.com


Xem thêm