Trang chủ / Kiến thức Lập trình


Giải pháp xây dựng mô hình tích hợp Cơ sở dữ liệu qua chuẩn XML

Cập nhật: 21/9/2017

Trên cơ sở việc xây dựng thành công phần mềm chuyển đổi cơ sở dữ liệu (CSDL) thông qua chuẩn XML, chúng ta có thể xây dựng và phát triển một mô hình tích hợp bao gồm nhiều loại CSDL khác nhau trong cùng một hệ thống thông tin.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Xem chi tiết nội dung của giải pháp tại đây:


Biên tập và đăng tải: Đỗ Trung Thành. Email: dothanhspyb@gmail.com


Xem thêm