Trang chủ / Kiến thức Lập trình


Cài đặt và Thiết lập một số cấu hình quan trọng trong Laravel 5.4

Cập nhật: 15/5/2017

Trong bài giảng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cài đặt và đặc biệt là thiết lập một số cấu hình quan trọng trong Laravel (Ở thời điểm này đang là phiên bản 5.4). Bao gồm các nội dung như sau:

Xem video hướng dẫn

1. Cài đặt Composer để Download và thiết lập Laravel 5.4

Câu lệnh: composer create-project --prefer-dist laravel/laravel Tên_của_Project_Lavarel

2. Thay đổi đường dẫn (URL) về thư mục gốc trong Laravel

3. Thiết lập Timezone trong Laravel

4. Cấu hình cơ sở dữ liệu (Database) trong Laravel

5. Thiết lập Migrations trong Laravel

Đây là cấu hình giúp bạn có thể tạo ngay một bộ dữ liệu Users Admin quản trị Website theo đúng chuẩn. Thư mục: database/migrations

Ngoài ra, còn có nhiều cách để tạo ra các bảng dữ liệu cần thiết cho website.

Để tạo bảng dữ liệu Users Admin và cấu hình nội dung quản trị với admin, ta thực hiện như sau:

- Mở thư mục gốc Laravel, Nhấn giữ phím Shift, nháy phải chuột chọn Open Window Command here. Tại cửa sổ này, gõ dòng lệnh:

          php artisan migrate

- Tiếp đó, trong cửa sổ Command gõ dòng lệnh sau:

          php artisan make:auth

Mở MySql và trình duyệt, chúng ta thấy đã tồn tại bảng dữ liệu users và cấu hình xong phần đăng ký và đăng nhập cho website.


Biên tập và đăng tải: Đỗ Trung Thành. Email: dothanhspyb@gmail.com


Xem thêm