Trang chủ / Kiến thức Lập trình


5 thủ thuật cơ bản, quan trọng cần chú ý khi lập trình PHP

Cập nhật: 8/5/2017

Trong quá trình làm việc với PHP, đôi khi do mải mê với những ứng dụng mà quên mất những thủ thuật quan trọng khi lập trình PHP. Dưới đây, chúng tôi xin được giới thiệu với các bạn một số thủ thuật quan trọng khi làm việc với PHP, những thủ thuật này sẽ giúp cho website có tốc độ nhanh và ổn định hơn.

1. Không nên sử dụng print khi lấy dữ liệu ra trình duyệt

Tôi thì chả mấy khi sử dụng đến print nếu như không nói là chưa bao giờ sử dụng đến vì echo luôn hoạt động nhanh hơn rất nhiều so với print. Sở dĩ như vậy là echo là cho ra giá trị luôn, còn print thì đòi hỏi kiểm tra giá trị trả về (return) là true hoặc false (0 hoặc 1).

2. Nên sử dụng nháy đơn ( ' ... ' ) thay cho nháy kép ( "....." )

Trên thực tế thì xử lý bằng nháy kép là phổ biến, vì khi sử dụng nháy kép bên trong chúng ta mới có thể sử dụng được nháy đơn. Chẳng hạn như:

"UPDATE views SET views='$views' WHERE idviews=1"

Tuy nhiên, khi sử dụng nháy kép PHP sẽ luôn phải kiểm tra bên trong nháy kép có phải là biến hay không? Vì vậy, nếu không phải sử dụng biến hoặc bên trong không cần phải liệt kê thêm trường hợp nào khác mà phải sử dụng dấu nháy thì nên chỉ sử dụng nháy đơn. Làm như vậy sẽ giúp cho chương trình của các bạn sẽ chạy nhanh hơn.

3. Duyệt mảng bằng vòng lặp for

Khi thực hiện công việc này, thông thường chúng ta phải đếm số phần tử cố định là bao nhiêu (vì vòng lặp for là vòng lặp biết trước số phần tử sẽ duyệt chính xác là bao nhiêu). Để cho nhanh, thông thường chúng ta đếm số phần tử ngay trong vòng lặp, điều này sẽ làm cho chương trình chậm lại vì mỗi lần lặp chúng ta lại phải gọi lại hàm count để đếm số phần tử. Ví dụ: 

for($i=0; $i<=count($array); $i++) { .... }

Thay vì làm công việc này, chúng ta nên tạo ra một biến để xác định số phần tử của mảng trước, rồi đưa giá trị này vào mảng. Chương trình của bạn chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn. Ví dụ:

$c = count($array);

for($i=0; $i<=count($array); $i++) { .... }

4. Khắc phục tình trạng phải back folder khi gọi file

Khi file chạy ở một thư mục và file cần gọi lại ở thư mục khác, chúng ta phải thực hiện công việc back folder. Điều này, sẽ làm cho chương trình của bạn sẽ chậm chạp do hệ thống cần có thời gian tìm kiếm và định hình đường dẫn. Chính vì vậy nó sẽ làm cho ứng dụng của bạn tốn rất nhiều tài nguyên khi sử dụng thao tác này. Chẳng hạn, file chạy nằm trong thư mục admin, còn file cần gọi nằm trong thư mục database, bạn sử dụng câu lệnh sau:

include '../database/config.php';

Để khắc phục tình trạng này, chúng ta sử dụng hằng BASE (Đây là một hằng được định nghĩa từ đầu và chỉ ra thư mục gốc của ứng dụng). Chẳng hạn như với trường hợp trên ta sẽ gọi file config.php như sau:

include BASE. 'database/config.php';

5. Tăng tốc độ khi nối các chuỗi với nhau

Khi nối các chuỗi trong PHP, thông thường chúng ta sử dụng dấu chấm (.). Để tăng tốc, chúng ta nên sử dụng dấu phẩy (,). Các bạn thử xem tốc độ có nhanh hơn không nhé. Ví dụ:

echo '$string1' .'$string2'; được thay bằng: echo '$string1' , '$string2';


Biên tập và đăng tải: Đỗ Trung Thành. Email: dothanhspyb@gmail.com


Xem thêm